Csodautasoknak – Mi a probléma

Mi a probléma?

A probléma szó jelentésére nem találunk magyarázatot a böngészőkben.
A szinoníma szótárban azonban 46 szinonímát találunk a probléma szóra:
baj, rendellenesség, baklövés, baki, tévedés, hiba, malőr, bibi, melléfogás, ballépés, gikszer, mulasztás, botlás, kivetnivaló
dilemma, nehézség, bökkenő, mizéria, nyűg, baj, komplikáció, bonyodalom, fennakadás, macera, hercehurca, gond, zökkenő
pác, veszedelem, csáva, kutyaszorító, slamasztika, kellemetlenség, gond, baj, gáz, galiba, vesződség, gubanc, bökkenő
kellemetlenség, bosszankodás, méreg, baj, gond, bosszúság
A szleng szavakat, a jelképes szavakat és az idegenből átvett szavakat leszámítva az alábbiakat vegyük szemügyre annak okán, hogy maga a szó is komoly magyarázattal bír :

A fennmaradt szavak tehát a következők:
RENDELLENESSÉG, TÉVEDÉS, FENNAKADÁS, VESZEDELEM, GOND, BOSSZANKODÁS

Vegyük szemügyre ebből a két legbeszédesebbet:

RENDELLENESSÉG,
A rend ellen való gondolkodás. Mi a rend?
ACST ismeretünk nélkül a rendellenesség azt jelenti, hogy nem az akaratunk szerint történnek a dolgok. Ebből a szemszögből a rend az, ami akkor van, ha minden a kívánságunk szerint alakul.
ACST szemszögéből (mert hát hogyan is gondolkodhatnánk másképp) a rend az, ha csak megéljük a történéseket, elfogadjuk ami történik, elengedjük, aminek ellenállunk, mert tudjuk , hogy életünk történése egy álom valóságán alapul, és ebben az álomban mi vagyunk a főszereplők, mi vagyunk azok, akik átírhatjuk a történetünket, álmodhatunk mást is. A félelem és aggodalom helyett álmodhatjuk a békét is. A rendellenesség tehát az elfogadás és az elengedés hiánya.

TÉVEDÉS,

Hétköznapi értelemben a tévedés az, ha utólag azt gondolom, hogy rossz döntést hoztam. De lehet-e rossz döntést hozni? Nem arról van szó, hogy amikor a döntést hoztam, akkor azt gondoltam a legjobbnak? És nem azért-e , mert meg kellett tapasztalnom valamit? És nem azért-e , mert félelemből döntöttem? Nem volt meg bennem a hit arra, hogy csak meg kell élnem a dolgokat, nem kell kapkodnom, mert bár nem túl kellemes ami történik, de hát ezt most csak meg kell élnem, nem kell minősítenem. Elfogadom, ami van, és elengedem az akaratomat. A tévedés tehát az elfogadás és elengedés hiánya.

A probléma tárgykörével ACST sokat foglalkozik. Most a 79,80,90,105. leckék alapján vegyük át, hogy mit üzen nekünk.

A 79.lecke egy nagyon fontos mondattal kezdődik:
Egy problémát csak akkor oldhatsz fel, ha a maga valójában látod. Azt gondoljuk – mondja a lecke – hogy ha bármely problémát megoldunk, azonnal jelentkezik egy másik, és úgy érzékeljük a világot, hogy az problémák sorozata, és mi nem tudjuk mindet megoldani, tehát eleve kudarcra vagyunk ítélve. Pedig rendelkezünk a válasszal, csak nem tudjuk értelmezni. Azt mondja a lecke, hogy csak arra van szükségünk első lépésként, hogy némi kétség ébredjen bennünk afelől, vajon valós-e a saját verziónk a probléma mibenlétéről. Ne hagyd, hogy félrevezessenek a problémák megnyilvánulási formái. Azt hiszed rengeteg problémád van, mindannyian azt hisszük. Pedig csak egy a problémánk. Elhittük, hogy az elkülönülés valóság. Azt hisszük egyedül vagyunk, mindenki küszködik végig az életen, majd meghal és elenyészik a teste és a lelke.

A 80. lecke azt üzeni. Ha hajlandó vagy felismerni problémáidat, azt is felismered, hogy nincsenek problémáid. Ugyanis arra az egy problémára már választ kaptál. Nem vagy egyedül, nem kell végig küszködnöd ezt az álmot, amit életnek hívunk. Mind egyek vagyunk. Jöttünk egy-egy önként vállalt feladattal. Felismerhetjük egymást az Istentől öröktől fogva, örökké tartó szeretet által. Most már félretehetjük a megtévesztést, mert látjuk az igazság fényét. Az igazságét, hogy mind egyek vagyunk, mind Isten Fia vagyunk.
Ne csapd be magad a probléma mibenlétét illetően, és akkor szükségképpen felismered, hogy már meg is oldódott.

A 90. lecke e kettő leckének az összefoglalása, mégis találunk benne egy nagyon lényegi megfogalmazást, amit eddig nem olvashattunk. Igy szól: A probléma a neheztelés, a megoldás a csoda. A probléma a neheztelés, hogy nem az akaratunk szerint történnek a dolgok, vagy valaki nem úgy reagál, mint mi elvárjuk. A megoldás a csoda, mert a csoda a szeretet kifejeződése. Az őszinte, feltétel nélküli szereteté. Amely tudja, hogy minden ember tükör, hogy minden probléma gyökerét magunkban kell keresnünk. A szeretet hiányában van a probléma gyökere. Ha már felismerem, hogy problémát észlelek, és azt is, hogy ez mitől ered, akkor a következő lépést már könnyen meg tudom lépni és a Szentlélek segítségét kérni a tisztán látásomhoz.

..és akkor enyém lesz Isten békéje. A 105. lecke utal rá. A probléma tulajdonképpen esély . Ahogy a problémás személy is esély. Esély, hogy Isten öröme és békéje növekedjen bennem azáltal, hogy a Testvéremnek adom azt. A neheztelés helyett . A harag helyett. Az ítélkezés helyett. …és igy rend lesz a rendellenesség helyett, és szeretet a félelem helyett.

(Cs.É)

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.