Echart Tolle az egóról

Amikor Eckhart Tolletól megkérdezték , hogy hibázott-e az Univerzum az ego létrehozásával, ezt válaszolta :
Az ego bizonyos szemszögből őrültnek tűnik, de egy magasabb nézőpontból ez nem több, mint a faj evolúciós folyamatának része, az evolúció lépcsőfoka.
Az ego mára túllépte hasznosságát, bár eddig nagyon is megvolt a hasznossága. Most kezdjük el észrevenni az őrültségét, mert közelítünk az emberiség fejlődésének következő szakaszához.
Korábban senki nem látta az ego őrültségét, néhány megvilágosodott mester kivételével. (Buddha szerint az ego illúzió. Jézus pedig azt mondta: Tagadd meg magad vagyis ismerd fel az ego valószínűtlenségét.) Ők már akkor erre mutattak rá, de a korukban nem értették meg őket.
Enélkül a szakasz nélkül nem létezne megvilágosodás vagy felébredés. Saját életedben láthatod hogyan kellett megtapasztalnod a tudatlanságot (amikor nem tudod ki vagy valójában)
Sokat hibázva, tévesen azonosulva az egoval ezen végig kellett menned.
Volt időszak amikor az emberiségnek nem volt egoja. (Erre találhatunk példát különböző népek kultuszaiban, akik nem is kapcsolódtak egymáshoz. Mindegyik beszélt az Aranykor mítoszáról, amikor az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel.Ekkor még az élet könnyű volt.
Ez pedig valószínűleg egy olyan időszakra utal, amikor az ego még nem fejlődött ki. Mindennek az emléke fennmaradhatott abban a pillanatban, amit most az Aranykor mítoszának hívunk. Az Ótestamentumban Paradicsom néven szerepel, az az állapot, amikor az élet békés volt.
Aztán történt valami. A Bukás – ha éppen így akarod nevezni. És akkor belépett a „csúnyaság” és persze ez volt a kezdete annak, hogy az ember képessé vált a gondolkodásra.
Ez először egy varázslatos dolog volt, mert egyszer csak megjelent a gondolkodás. Amikor először megjelent a gondolat, az emberek nagyon meglepődtek, hogy mi ez a hang a fejükben.
Azt hitték valamilyen istenség beszél hozzájuk a fejükben. Jöttek a gondolatok, amelyek később nyelvvé alakultak. Mi ez? Ki beszél? Jött a gondolat és ők megtették. Öld meg és megölték. A másik törzs az ellenség, ők nem emberek – jött a hang.
Sok mindent tett persze lehetővé, hogy megjelent a tudás és a tudás átadásának képessége.
Az általunk ismert civilizáció az ego nélkül nem jöhetett volna létre. Aztán évszázadok alatt ez a furcsa belső hang annyira áthatotta őket, hogy elvette az emberek identitását. Valószínűleg még hosszú ideig -miután megjelent a gondolkodás – az embereknek továbbra is megvolt a kapcsolódása a természethez és saját énjükhöz. Természetes módon voltak még leföldelve, kapcsolatban voltak még önmaguk mélységével. Később évszázadok alatt a gondolkodás irányába haladtak: fej-módban.
Az identitásuk többé már nem volt a saját lényük mélységébe ágyazva, hanem felkerült a fejben lévő hangba. De ez tett annyi mindent lehetővé.
Most viszont az evolúció következő lépése egyfajta visszatérés az ego előtti állapotba egy hozzáadott dimenzióval, azzal, hogy tudatosan tisztában vagyunk az Eggyel (Istennel, Univerzummal, Forrással) való kapcsolatunknak. Korábban össze voltak kapcsolódva az Eggyel anélkül, hogy tudtak volna róla. Ez a természetes kapcsolódás állapota volt. Ám ahogy visszatérünk az egón túlról, immár tudatosan térünk vissza ez Egyhez. Ez a következő lépcsőfok nem visszalépés. Visszatérünk az Aranykorhoz, de már tudatosan. Ez megjelenítésre került például a Bibliában mint a tékozló fiú története :
A fiú elhagyja az apja otthonát. – Add nekem az örökségem és elindul távoli országokba, elpazarolja mindenét és nyomorba jut. Ekkor jön az apától egy üzenet: – Gyere haza fiam ! Térj vissza hozzám. A fiú pedig emlékezni kezd arra, hogy ki is ő valójában és hazatér, vissza az apja házába. A Biblia szövege azt mondja, a fiút jobban szerették, mint korábban.
Van ennek egy mélyebb, hozzáadott értelme: Először elveszíted – bár sosem veszíted el teljesen , különben nem léteznél. Tehát először elveszíted, aztán visszatérsz. És amikor visszatérsz hozzá, ott lesz egy hozzáadott mélység, a tudatosság.
Ez a rendeltetésünk, hogy ebbe az irányba haladjunk. Amikor pedig valaki erre ráébred, akkor hálás lesz az egonak mert az útja része volt.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.