Csodautasoknak – Az ego autonómiája

Az ego autonómiája

Az egónak nincs mozgatóereje, csupán káprázat. Tudd, hogy minden erő Istentől való. Ami nem Istentől való, annak nincs ereje. Az ego ennek ellenére azt akarja elhitetni Veled, hogy az erőt tőle kapod, így csak az ő szabályai szerint élhetsz.
Az ego autonómiára törekszik. Az autonómia görög szó, önkormányzást, önrendelkezési jogot jelent. Az ego ezt akarja. Ő akar irányítani , azzal a felszedett és elraktározott információ halmazzal manipulálva téged, amit a születésedtől fogva összegyűjtött. Arra törekszik, hogy függetlenedjen minden hatalomtól és így önmagában létezzen, elkülönülve. Az ego az elkülönülés jelképe.
Ha Isten Akarata ellenében akarsz valamit, az nem igazi akarat, csupán vágyálom, amellyel az ego csábít téged…és te konfliktusként éled meg , ha az ego illúziókra épülő, meddő vágyai és Isten Akarata között különbözőséget tapasztalsz. Isten Akarata MINDIG a javadat szolgálja, ezért ha konfliktust érzékelsz, tudd, hogy az ego igyekszik rávenni téged arra, hogy az légy, ami nem vagy.
Ismerd fel , hogy függetlenségedet nem az ego autonómiája jelenti, mert a te függetlenséged a teremtés függetlensége. Ahhoz, hogy teremteni tudj, Istennel kell osztoznod a feladaton. Istennel függő viszonyban vagy, Isten Autonómiájának része vagy.
Az ego fenyegetőnek tartja a függést, ezért akar rábeszélni, hogy az Isten iránti vágyad fenyegető számodra. Az ego autonómiájába vetett hit megfoszt téged Istentől való függésed (egységed) tudásától, holott pont ebben rejlik a szabadságod.
“A te autonómiád csak úgy válhat megalapozottá, ha azonosulsz Istennel, és betöltöd a maga igazában létező feladatodat .” (11/V/12)
Mit jelent ez?
Te SOSEM vagy egyedül. Nem tudsz egyedül lenni, csakis Istennel, hiszen a benned lévő Isteni erő éltet. A te autonómiád, a te önrendelkezési jogod – ha akarod, ha nem, ha tudomást veszel róla, ha nem –CSAKIS Istennel együtt lehetséges. Ezért csakis az Istennel közös Akaratok által lelhetsz rá a boldogságra! Ha felismered ezt, akkor többé nem választod az ego hamis célját, az ego autonómiáját, amely félelmet szül, mert tudod, hogy Isten szeretete teljes mértékben megoltalmaz téged a félelemtől. Mint ahogy az oroszlán sem teheti meg, hogy a tenger mélyét választja inkább lakóhelyéül, mert ő csak a levegővel együtt tud élni. Neked Isten a levegő, Isten az élet.
(Cs.É.)

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.